• Μεταφορές συλλόγων – ΚΑΠΗ – Αθλητικων συλλόγων
  • Θεματικές (θρησκευτικές – αθλητικές – αναψυχής).
  • Πρωινοί – Απογευματινοί περίπατοι, θέατρα, μουσεία.