Πολιτική Επεξεργασίας & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας γίνεται αποκλειστικά για την παροχή των υπηρεσιών του Γραφείου Γενικού Τουρισμού «ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» και βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση συγκεκριμένης σύμβασης. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή προωθητικών ενεργειών, βασίζεται μόνο μετά την συγκατάθεσή των πελατών μας. Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο διαρκεί η συναλλακτική σχέση με τους πελάτες μας και για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών που μας έδωσαν την συγκατάθεσή τους διατηρούνται μέχρι να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή προωθητικό υλικό. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας δεν μεταβιβάζονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για κρατήσεις σε ξενοδοχεία / ενοικιαζόμενα δωμάτια, για έκδοση αεροπορικών/ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, για έκδοση εισιτηρίων σε μουσεία, κ.α. Πληροφορίες όπως όνομα, επίθετο, ημερομηνία γεννήσεως, εθνικότητα, τηλέφωνο, e-mail ακόμα και όταν πρόκειται για ανήλικα άτομα κάτω των 18 ετών, καθώς και στοιχεία διαβατηρίων ή ταυτότητας είναι απολύτως απαραίτητα για συμπλήρωση διασυνοριακών εγγράφων. Το Γραφείο Γενικού Τουρισμού «ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» δεσμεύεται ότι δεν θα μεταβιβάσει ή αποκαλύψει σε τρίτους πληροφορίες που απορρέουν από την εγγραφή και χρήση σε υπηρεσία στην ιστοσελίδα μας (όπως ονόματα και διευθύνσεις) χωρίς την συναίνεση του χρήστη ή πελάτη. Το παραπάνω δεν ισχύει σε περιπτώσεις εισαγγελικού εντάλματος ή άλλης δικαστικής παρέμβασης.