Καλύπτουμε την ομαδική μεταφορά σε εκδηλώσεις διαφόρων τύπων.

Συνέδρια – Σεμινάρια ψυχαγωγικές εκδηλώσεις